Gerechtshof Amsterdam 14 juni 2019 (Aloë ferox), ECLI:NL:GHAMS:2019:2183

Gerechtshof Amsterdam 14 juni 2019 (Aloë ferox), ECLI:NL:GHAMS:2019:2183

De verdachte heeft opzettelijk flesjes vloeistof en een potje met capsules bevattende het ingrediënt Aloe ferox in Nederland ingevoerd, in strijd met de Flora- en faunawet.

De verdachte heeft het middel gekocht in een apotheek in Ghana, waar het vrij verkrijgbaar was. Zij heeft verklaard dat zij geen bijzondere reden had om te vermoeden dat invoer in Nederland verboden zou zijn. Als men op internet op Google zoekt naar Aloë ferox, lijkt dit vrij verkrijgbaar en is niet in één oogopslag zichtbaar dat het product verboden is. Daar komt bij dat de wet- en regelgeving omtrent de in- en uitvoer van (producten van) beschermde plantensoorten, onder andere vanwege de gelaagdheid ervan, voor een leek lastig is te achterhalen en te doorgronden.

Volgt rechterlijk pardon.

Categorieën: Zoekmachineresultaat

Tags: , , ,