Gerechtshof Amsterdam 17 maart 2015 (Wandelpool), ECLI:NL:GHAMS:2015:952

Gerechtshof Amsterdam 17 maart 2015 (Wandelpool), ECLI:NL:GHAMS:2015:952

In rechte staat vast dat het de Wandelpool ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst onduidelijk was welke algemene voorwaarden van toepassing waren. De Wandelpool kan derhalve in redelijkheid niet gebonden worden geacht aan “de algemene voorwaarden”.

Overigens heeft de Wandelpool eveneens een beroep gedaan op vernietiging van de algemene voorwaarden. Ook dit beroep wordt gehonoreerd. Ingevolge het ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende artikel 6:234 lid 1 sub c BW gold het langs elektronische weg ter beschikking stellen van algemene voorwaarden slechts als een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen als bedoeld in artikel 6:233 sub b BW indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand zou zijn gekomen. Dit is niet het geval geweest.

 

Categorieën: Algemene voorwaarden, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,