Gerechtshof Amsterdam 18 april 2019 (geen onderzoek), ECLI:NL:GHAMS:2019:1331

Gerechtshof Amsterdam 18 april 2019 (geen onderzoek), ECLI:NL:GHAMS:2019:1331

Strafbare uitingen via Facebook verstuurd onder de naam verdachte. Hoewel de verdachte heeft bevestigd dat hij een account heeft onder deze naam, heeft hij steeds ontkend dit bericht te hebben verstuurd. Hij heeft de mogelijkheid geopperd te zijn “gehackt”.

Het hof stelt vast dat noch de computer van het slachtoffer, noch de telefoon, tablet of andere gegevensdragers van de verdachte zijn onderzocht. Nu dergelijk technisch onderzoek naar de oorsprong van het betreffende bericht ontbreekt, evenmin is onderzocht op welke wijze, wanneer of door wie het is verzonden, en dit ook overigens niet duidelijk is geworden, kan naar het oordeel van het hof niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte dit bericht heeft verzonden. De omstandigheid dat het bericht is verstuurd onder zijn naam is daarvoor in het onderhavige geval onvoldoende.

Categorieën: Bedreiging, Belediging (strafrecht), Bewijs (strafrechtelijk), Sociale netwerksites, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , ,