Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018 (Hostway), ECLI:NL:GHAMS:2018:3432

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018 (Hostway), ECLI:NL:GHAMS:2018:3432

Geschil over opzegging van domeinnaamregistratie.

Hof: De bewoordingen in de brief dat de registraties worden opgezegd “op het einde van de registratieperiode” zijn, in samenhang met het kopje “vervaldatum” en de daaronder genoemde data, zo duidelijk dat zij redelijkerwijs niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat A de overeenkomsten tot registratie in die zin opzegde dat de registraties dienden voort te duren tot aan de data die onder dat kopje worden genoemd. Hostway diende uit die brief te begrijpen dat A de domeinnamen in ieder geval niet vóór het einde van de registratieperiodes van tien jaar wilde prijsgeven. Voor dat einde was er voor A geen enkele noodzaak om, indien hij de domeinnamen wilde behouden, een verzoek tot verhuizing in te dienen.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,