Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2019 (ligplaats), ECLI:NL:GHAMS:2019:433

Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2019 (ligplaats), ECLI:NL:GHAMS:2019:433

Het hof oordeelt dat in casu de notaris zijn zorg-/informatieplicht niet heeft geschonden. Voorafgaand aan de veiling heeft de notaris de veilingbrochure (digitaal) ter beschikking gesteld waaruit klaagster (als ervaren (internet)biedster) kon opmaken dat de ligplaatsvergunning persoons-, ligplaats- en scheepsgebonden is en bij verkoop van een woonschip niet automatisch op naam van de koper komt te staan.  Weliswaar heeft de notaris ten onrechte gesproken over ‘(ver)huur’, maar daarvan valt hem als zodanig geen tuchtrechtelijk verwijt te maken.

Categorieën: Notaris, Online veilingen-marktplaats

Tags: , ,