Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2019 (NNA), ECLI:NL:GHAMS:2019:913

Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2019 (NNA), ECLI:NL:GHAMS:2019:913

Vordering tot rectificatie van bericht op Facebook afgewezen. Ook in hoger beroep heeft appellante geen van een onafhankelijk bron afkomstige informatie overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat haar financiële handelingen NNA ten goede zijn gekomen. De voorzieningenrechter is derhalve op goede gronden tot het voorlopig oordeel gekomen dat appellante de onderbouwde stellingen niet heeft weerlegd en dat niet kan worden vastgesteld dat de gewraakte uitlatingen van geïntimeerde onvoldoende steun vinden in het feitenmateriaal.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , ,