Gerechtshof Amsterdam 20 januari 2015 (NAW gegevens medewerkers), ECLI:NL:GHAMS:2015:114

Gerechtshof Amsterdam 20 januari 2015 (NAW gegevens medewerkers), ECLI:NL:GHAMS:2015:114

In deze procedure vordert Avrotros, kort weergegeven, dat geïntimeerde op straffe van een dwangsom wordt verboden

(I) niet openbare privégegevens van (ex-)medewerkers van het programma Opgelicht?! (op internet) openbaar te maken,

(II) zich aan het adres van Avrotros, appellante en Amsterdam bedreigend en/of onrechtmatig uit te laten en (III) om hem te verbieden individuele (ex-) werknemers van Avrotros, waaronder appellante en Amsterdam te benaderen anders dan via het postadres van Avrotros.

Het recht en belang van Avrotros bij een verbod komt voort uit de hiervoor geschetste gedragingen van geïntimeerde. Die gedragingen waren niet steeds hetzelfde maar waren van wisselende aard en inhoud. Avrotros heeft daarom recht en belang bij een voorziening, die niet alleen geïntimeerde verbiedt te herhalen wat hij tot nu toe gedaan heeft, maar hem ook verbiedt in de toekomst andere dan de eerder uitgevoerde handelingen te verrichten, voor zover die een bedreigend en onrechtmatig karakter hebben. Een verbod met algemene strekking is daarom gerechtvaardigd. Daarmee kan niet worden voorkomen dat in een voorkomend geval discussie ontstaat of een handeling bedreigend is, maar daarvoor zal zo nodig een executiegeschil uitkomst kunnen bieden.

Categorieën: Onrechtmatige daad

Tags: