Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2016 (Around Blacks Relax), ECLI:NL:GHAMS:2016:1100

Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2016 (Around Blacks Relax), ECLI:NL:GHAMS:2016:1100

De verdachte heeft in een Racistische Thread op zijn internetsite afbeeldingen openbaar gemaakt waarvan hij redelijkerwijs moest vermoeden dat zij voor een bepaalde groep, te weten negroïde personen, zeer kwetsend en dus beledigend zijn. Op deze afbeeldingen worden negroïde personen als groep in diskrediet gebracht en wordt de waardigheid van de groep ernstig aangetast. Het wordt de verdachte aangerekend dat hij met zijn handelwijze deze zeer schokkende – zij het reeds bestaande – afbeeldingen verder wereldkundig heeft gemaakt, zonder op de site op een voor de buitenwereld kenbare wijze afstand van het karakter van de afbeeldingen te hebben genomen of zijn bedoelingen met de openbaarmaking te hebben toegelicht.

Het hof heeft in het voordeel van de verdachte acht geslagen op de volgende omstandigheden.

Aangenomen kan worden dat de verdachte met zijn handelen nimmer racistische bedoelingen heeft gehad en dat hij, door het plaatsen van de plaatjes op zijn internetsite, enkel heeft willen deelnemen aan een “uitwisseling” en petit comité omtrent het onderwerp racisme. Zowel uit zijn verklaringen als uit de verklaringen van medeverdachte en de ter terechtzitting in hoger beroep gehoorde getuigen is gebleken dat zij op een ironische manier racisme wilden benaderen. De omstandigheid dat zij dit als groep onhandig hebben aangepakt waardoor de ironisch bedoelde ondertoon voor derden niet (direct) kenbaar was, kan de verdachte naar het oordeel van het hof niet zo zwaar worden aangerekend als de advocaat-generaal heeft betoogd. Aannemelijk is ook dat de verdachte er zelf geen racistische ideeën op nahoudt en hij heeft verklaard dat hij de vrije toegankelijkheid tot de site onmiddellijk zou hebben geblokkeerd als hij eerder zou hebben beseft dat de door hem beleefde ironie door derden niet werd begrepen.

Categorieën: Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , ,