Gerechtshof Amsterdam 23 mei 2017 (Pokerstars), ECLI:NL:GHAMS:2017:1895

Gerechtshof Amsterdam 23 mei 2017 (Pokerstars), ECLI:NL:GHAMS:2017:1895

Het Hof is evenals – kennelijk – de rechtbank van oordeel dat voor beantwoording van de vraag wie de mogelijkheid biedt tegen vergoeding deel te nemen aan een kansspel, de desbetreffende contractuele verhouding tot uitgangspunt dient te worden genomen. Met de rechtbank is het Hof voorts van oordeel dat belanghebbende ter zake van het spelen van internetpoker met RGEL een overeenkomst is aangegaan en daarvoor ook via zijn spelersaccount een vergoeding betaalt.

Voor zover de inspecteur met zijn stellingen heeft willen betogen dat de dienstverrichting door RGEL niet de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging op Malta impliceert, verwerpt het Hof dat standpunt omdat de door de rechtbank vermelde feiten en omstandigheden, alsmede de aanwezigheid van een helpdesk met onder andere Nederlandstalig personeel op Malta, het voldoende aannemelijk maken dat de activiteiten van RGEL verband houden met het aanbieden van internetpoker aan onder andere Nederlandse Pokerstars-spelers.

Het oordeel dat RGEL is aan te merken als de relevante dienstaanbieder en dat zij in dat verband voldoende ‘substance’ heeft, vindt voorts steun in door belanghebbende in hoger beroep aangevoerde feiten en omstandigheden, die de inspecteur ook niet heeft bestreden. Het gaat dan onder andere om de (uitbreiding van de) huur van kantoorruimte met parkeerplaatsen en om de verplichting – naast de door belanghebbende gestelde en niet weersproken Maltese vennootschaps- en omzetbelastingplicht van RGEL – om in verband met de aan haar verleende kansspelvergunning zogenoemde ‘gaming tax’ te betalen over ‘real income’.

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet

Tags: , , , , , ,