Gerechtshof Amsterdam 23 november 2009 (niet semi-openbaar), ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4139

Gerechtshof Amsterdam 23 november 2009 (niet semi-openbaar), ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4139

Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam 2 juni 2008 (semi-openbaar karakter), ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2977. De raadsman van de verdachte heeft betoogd dat niet duidelijk is welke onderdelen van de uitlatingen specifiek beledigend zouden zijn voor de groepen mensen waar de tenlastegelegde feiten op zien en dat het opzet van de verdachte niet was gericht op de openbaarheid, omdat de uitlatingen waren gericht tot de leden van het internetforum. Het hof heeft al eerder bepaald dat door gebruik te maken van internet welbewust wordt gekozen voor een medium met een groot potentieel publieksbereik (Hof Amsterdam 20 juni 2008, LJN BD7024). Daaraan doet niet af dat internetgebruikers de Polincowebsite moesten aanklikken en aldus niet “ongevraagd” met verdachtes uitlatingen in aanraking kwamen. Toegang tot de feitelijke inhoud van de website, in casu de gewraakte teksten, was vrij en werd niet met een wachtwoord beschermd. Bovendien blijkt uit zich in het dossier bevindende teksten dat de verdachte op de Polincowebsite meermalen heeft gewezen op de openbaarheid daarvan. Verdachtes opzet staat derhalve genoegzaam vast.

Categorieën: Discriminatie, Forumberichten, Openbaar, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,