Gerechtshof Amsterdam 26 februari 2019 (email als opzegging), ECLI:NL:GHAMS:2019:635

Gerechtshof Amsterdam 26 februari 2019 (email als opzegging), ECLI:NL:GHAMS:2019:635

Voor zover voor internetrecht van belang: de e-mail van geïntimeerde moet worden aangemerkt als een opzegging van de arbeidsovereenkomst. De daarin gebezigde bewoordingen “to cancel your contract of employment” wijzen daar onmiskenbaar op. Hetzelfde geldt voor de in de e-mail genoemde opzeggingsgrond dat geïntimeerde financieel niet in staat was appellante loon te betalen. Appellante heeft die e-mail naar het voorlopige oordeel van het hof dan ook redelijkerwijze als een opzegging moeten begrijpen.

Categorieën: Arbeidsrecht, E-mail

Tags: , ,