Gerechtshof Amsterdam 28 oktober 2014 (Veilingbiljet), ECLI:NL:GHAMS:2014:4461

Gerechtshof Amsterdam 28 oktober 2014 (Veilingbiljet), ECLI:NL:GHAMS:2014:4461

De notaris heeft erkend dat hij voorafgaande aan de veiling niet uitdrukkelijk melding heeft gemaakt van het feit dat het kettingbeding was komen te vervallen. Hiermee is komen vast te staan dat de notaris de opdracht van de bank om dat wel te doen niet heeft uitgevoerd. Dat de notaris naar eigen zeggen een andere invulling aan het verzoek van de bank heeft gegeven door voorafgaand aan de veiling te publiceren dat het kettingbeding was komen te vervallen, maakt dit niet anders. Ook de omstandigheid dat de veiling volgens de notaris chaotisch verliep, doet hieraan niet af. De notaris heeft gesteld dat hij op de veiling bij de aankondiging van het pand de belangrijkste zaken heeft vermeld en voor het overige heeft verwezen naar de website “veilingbiljet.nl”. Hieruit volgt dat er kennelijk wel gelegenheid was om mededelingen betreffende het te veilen object te doen. Mede gezien het belang dat klagers bij het vervallen van het kettingbeding hadden, valt niet in te zien waarom de notaris de opdracht van de bank niet heeft uitgevoerd en niet ook heeft vermeld dat het kettingbeding was vervallen, zoals de bank hem uitdrukkelijk had verzocht. Hierin valt de notaris tuchtrechtelijk een verwijt te maken.

Categorieën: Online veilingen-marktplaats, Verbintenissenrecht

Tags: , ,