Gerechtshof Amsterdam 3 maart 2020 (Eurobizz Diamond), ECLI:NL:GHAMS:2020:624

Gerechtshof Amsterdam 3 maart 2020 (Eurobizz Diamond), ECLI:NL:GHAMS:2020:624

Geen onrechtmatige publicatie. Appellant voert aan dat het online, in een archief, toegankelijk houden van een op zichzelf rechtmatige publicatie onrechtmatig handelen kan opleveren, mede gelet op de hogere eisen die aan de krant worden gesteld. Appellant stelt dat hij ook nu, twintig jaar later, in zakelijke contacten wordt geconfronteerd met de inhoud van de publicatie en dat zulks tot gevolg zou hebben dat zakelijke relaties worden beëindigd. Dat weegt echter in de gegeven omstandigheden niet in voldoende mate op tegen het belang van de Volkskrant, en het daarmee tegelijkertijd gegeven maatschappelijk belang, om een compleet en integer online te raadplegen archief te behouden. Appellant heeft, naast voormelde negatieve gevolgen, geen bijzondere redenen aangevoerd waarom ondanks het ontbreken van onrechtmatigheid er toch aanleiding is de publicatie slechts in geanonimiseerde vorm in het archief toegankelijk te maken. Het al geruime tijd bestaande journalistieke gebruik aangaande de aanduiding van verdachten in een strafzaak kan niet als zodanig gelden alleen al omdat hij geen verdachte was.

Categorieën: Anonimiteit, Archief, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , , ,