Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2016 (Camilleri executie), ECLI:NL:GHAMS:2016:1757

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2016 (Camilleri executie), ECLI:NL:GHAMS:2016:1757

Het hof overweegt dat appellanten tegenover het verweer van Camilleri c.s. onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat Camilleri c.s. de artikelen bewust voor het publiek beschikbaar hebben gehouden of gemaakt door deze te plaatsen op de onderhavige website. Daartoe is onvoldoende dat het niet gebruikelijk is dat een website die als back-up wordt gebruikt ook online wordt gehouden. Dat maakt immers niet dat in dit geval geen sprake kan zijn van een omissie. Appellanten hebben evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat de artikelen slechts handmatig en dus met een bewuste actie op de website moeten zijn geplaatst. Uit het feit dat de website tot voor kort ook bij appellanten onbekend was, is bovendien af te leiden dat deze niet eenvoudig te vinden was via bijvoorbeeld Google. Appellant sub 1 heeft desgevraagd ter zitting niet duidelijk gemaakt op welke wijze de website uiteindelijk wel is gevonden. Voorts is van belang dat Camilleri c.s., zoals zij ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep onbestreden hebben aangevoerd, niet actief bekend maakten dat zij ook op deze website artikelen publiceerden. Voorts hebben zij de website gelijk offline gehaald toen zij met de toegankelijkheid voor het publiek bekend werden. Een en ander ondersteunt dat Camilleri c.s. niet bewust de artikelen op deze website heeft gepubliceerd. Het hof is van oordeel dat de gegeven bevelen naar redelijke uitleg geen betrekking hebben op de situatie die zich hier heeft voorgedaan. Camilleri c.s., en eveneens appellanten , waren zich immers ten tijde van het geven van deze bevelen niet bewust van het bestaan van deze website terwijl evenmin is gebleken dat Camilleri c.s. na het geven van de bevelen een bewuste handeling hebben verricht om de artikelen (opnieuw) online te zetten op deze website.

Categorie├źn: Executiegeschillen

Tags: , , ,