Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2016 (privatescan), ECLI:NL:GHAMS:2016:1759

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2016 (privatescan), ECLI:NL:GHAMS:2016:1759

Afspraak bij opdracht algehele bodyscan, dat videobeelden van het onderzoek, een portretfoto van de opdrachtgeefster en citaten van haar uitlatingen op de website van opdrachtneemster mogen worden geplaatst. Na vijf jaar is de overeenkomst beëindigd.

Hof: het stond Privatescan niet vrij in 2015 de video-opname opnieuw op haar website te plaatsen, nu dat in strijd is met het portretrecht van geïntimeerde.

Het hof is van oordeel dat, nu tussen partijen bij de overeenkomst van 24 juni 2009 was overeengekomen dat Privatescan de “uitdrukkelijke en schriftelijke” toestemming behoefde van geïntimeerde voor het gebruik van de portretfoto en de video-opname anders dan op de website van Privatescan , het gebruik van de foto en het via andere kanalen inzetten van de video-opname zonder expliciete toestemming van geïntimeerde niet was toegestaan. Hetgeen is beslist in het Svensson-arrest doet daaraan niet af. Het maakt immers verschil of de video-opname alleen te zien is via een bezoek aan de website van Privatescan of dat deze video-opname ook via Facebook of andere sociale media is te raadplegen. Partijen zijn overeengekomen dat alleen het eerste was toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toestemming van geïntimeerde.

Geïntimeerde heeft naar het oordeel van het hof er een redelijk belang bij zich tegen opname van haar portret in de nieuwsbrief van Privatescan te verzetten. Deze opname, waarvoor geen toestemming is verleend, is immers in strijd met haar portretrecht.

Categorieën: Auteursrecht, Filmpjes op internet, Portretrecht, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,