Gerechtshof Amsterdam 30 december 2015 (tussenpersoon tussen ouders), ECLI:NL:GHAMS:2015:5637

Gerechtshof Amsterdam 30 december 2015 (tussenpersoon tussen ouders), ECLI:NL:GHAMS:2015:5637

De verdachte heeft zijn ex-partner, de moeder van zijn kinderen, gestalkt. Hij heeft haar gedurende langere tijd bestookt met e-mails, sms-berichten en telefoontjes. Ondanks dat zij op verschillende momenten aan de verdachte te kennen heeft gegeven met rust gelaten te willen worden, heeft dit hem er niet van weerhouden stelselmatig inbreuk te maken op haar persoonlijke levenssfeer. De manier waarop en de frequentie waarmee de verdachte dit contact heeft gezocht, is zo grensoverschrijdend geweest, dat sprake is van een strafbaar feit. De verdachte zal zich moeten realiseren dat hij zich, ook waar het zijn – maar ook aangeefsters – kinderen betreft en ook wanneer hij zich geprovoceerd voelt, aan de wet dient te houden en binnen de grenzen daarvan moet blijven, hoe moeilijk dat ook voor hem zal kunnen zijn. De verdachte dient zich evenzeer te realiseren dat een dermate verstoorde verhouding tussen de beide ouders, ongeacht waar de oorzaak daarvan ligt, een zeer zware belasting voor de kinderen vormt, zodat ook om die reden verdere confrontaties achterwege moeten blijven.

Hoewel het hof begrip heeft voor het feit dat een dergelijk verbod praktische moeilijkheden oplevert waar het gaat om verdachtes omgang met de gezamenlijke kinderen, acht het hof een contactverbod noodzakelijk. De communicatie betreffende de kinderen dient om deze reden uitsluitend via een tussenpersoon te verlopen. De verdachte zal aan het vinden van een geschikte en voor beide partijen aanvaardbare tussenpersoon, in zijn eigen belang, mee moeten werken. Deze voorwaarde is niet bedoeld als vergelding, maar is er op gericht om herhaling te voorkomen.

Categorieën: Belaging, Personen- en familierecht

Tags: , , , ,