Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2018 (artikel over Bibob-besluit), ECLI:NL:GHAMS:2018:3951

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2018 (artikel over Bibob-besluit), ECLI:NL:GHAMS:2018:3951

Het hof is van oordeel dat de gewraakte publicatie van het artikel niet onrechtmatig was jegens appellant. Appellant is mede door eigen handelen een publieke figuur en het onderwerp van het artikel – witwassen van crimineel geld op de Wallen – betreft een maatschappelijke misstand die onderdeel is van het publieke debat. De feitelijke beweringen in het artikel vinden, naar nu blijkt, voldoende steun in de tekst van het besluit, terwijl de betiteling van appellant als stroman van A in voldoende mate binnen de gegeven context past. Voorts is in het oorspronkelijke artikel in voldoende mate aandacht geweest voor het standpunt van appellant en is zijn vordering niet gericht op herstel daarvan in de online versie van het artikel. In dit geval dient dan ook het belang van Het Parool c.s. bij publicatie van het artikel te prevaleren boven het belang van appellant bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Er is geen grond voor toewijzing van het gevorderde voor zover het genoemd artikel betreft.

Categorieën: Archief, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,