Gerechtshof Amsterdam 31 maart 2015 (Arthur van M.), ECLI:NL:GHAMS:2015:1123

Gerechtshof Amsterdam 31 maart 2015 (Arthur van M.), ECLI:NL:GHAMS:2015:1123

Hoger beroep van Vrz. Rechtbank Amsterdam 18 september 2014 (uitlokker huurmoord in zoekresultaat), ECLI:NL:RBAMS:2014:6118.

De zoekresultaten die volgen op het intypen van de naam van appellant, verwijzen naar websites die slechts zijn voornaam en de eerste letter van zijn achternaam bevatten. Dit betekent dat derden die inlichtingen over appellant zoeken en reeds bekend zijn met zijn volledige naam, niet met zekerheid kunnen vaststellen of de betreffende webpagina’s gegevens bevatten over appellant of dat de informatie betrekking heeft op een andere persoon.

Het komt er, kort gezegd, op neer dat appellant wordt vervolgd voor een zeer recent begaan ernstig misdrijf en daarvoor in eerste aanleg is veroordeeld en dat hem niet het recht toekomt te worden gevrijwaard van zoekresultaten waardoor het publiek – voor zover dat op de hoogte is van zijn volledige naam, terwijl het hoger beroep in zijn strafzaak nog loopt en van een relevant tijdverloop geen sprake is – hem mogelijk in verband kan brengen met dit misdrijf.

Appellant heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat Google de zoekresultaten handmatig heeft gemanipuleerd met geen ander doel dan hem te schaden. Google heeft ter zitting voldoende toegelicht dat een bepaald zoekresultaat kan ontstaan door een verband met een deel van de zoekterm, bijvoorbeeld zijn voornaam, en dat dit zoekresultaat hoger op de lijst van resultaten kan komen doordat gebruikers de webpagina vaak aanklikken. Bovendien wordt met de verwijzing, zoals reeds overwogen, voor het publiek geen zeker verband gelegd met de persoon van appellant maar slechts verwezen naar het boek van Engelbertink of naar een website met zijn initiaal.

Appellant voert aan dat Google met de autocomplete-toevoeging ‘Peter R. de Vries’ kennelijk opzettelijk beoogt om hem zonder enig gerechtvaardigd doel of publiek belang opnieuw in de belangstelling te plaatsen en dat dit daarom onrechtmatig is. Appellant heeft echter niet betwist dat de toevoeging automatisch wordt gegenereerd op grond van onder meer het aantal keren dat gebruikers op basis van een bepaalde zoektermen hebben gezocht. Van een opzettelijke beschadiging van appellant is dan ook niet gebleken. Voorts heeft te gelden dat, zoals reeds overwogen, het publiek een gerechtvaardigd belang heeft om geïnformeerd te worden over appellant. Tot slot weegt mee dat gebruikers die worden geconfronteerd met de aanvulling kennelijk reeds op de hoogte zijn van de volledige naam van appellant en dat de met de autocomplete-toevoeging gegenereerde zoekresultaten niet meer gegevens over appellant opleveren dan zonder die toevoeging worden verkregen.

Categorieën: persoonsgegevens, Positie tussenpersonen, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , ,