Gerechtshof Amsterdam 5 november 2019 (thuiszorginstelling), ECLI:NL:GHAMS:2019:3969

Gerechtshof Amsterdam 5 november 2019 (thuiszorginstelling), ECLI:NL:GHAMS:2019:3969

Sommige uitingen op internet over thuiszorginstelling zijn wel onrechtmatig, ander niet.

Uitingen die suggereren dat X zich schuldig heeft gemaakt aan dwangverpleging dan wel gijzeling, terwijl deze beschuldigingen in het geheel geen steun vinden in de aangevoerde feiten en omstandigheden zijn onrechtmatig.

De uitlating op Twitter dat X  op grove schaal patiëntenrechten schendt is weliswaar op de rand van het toelaatbare, maar dermate kort en algemeen van aard dat de impact daarvan gering zal zijn geweest en is daarom, mede gelet op de overige omstandigheden, niet onrechtmatig jegens X.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,