Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2015 (van de wal in de sloot), ECLI:NL:GHAMS:2015:2854

Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2015 (van de wal in de sloot), ECLI:NL:GHAMS:2015:2854

Appellante heeft erkend dat geïntimeerden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst beschikte over een fraaie website en heeft, mede tegen deze achtergrond, niet bestreden dat het geïntimeerden er slechts om te doen was haar website beter vindbaar voor zoekrobots te doen zijn. Onbetwist is voorts dat de vertegenwoordiger van appellante , die namens appellante overeenkomsten als de onderhavige aangaat en van wie aldus zekere deskundigheid mag worden verwacht, niet aan geïntimeerden heeft meegedeeld dat het tot de mogelijkheden behoorde dat onderdelen van de website niet overgenomen zouden kunnen worden.

Bij de uitvoering van de overeenkomst op dit onderdeel is gebleken dat, anders dan geïntimeerden had verondersteld, door haar diverse nieuwe informatie moest worden aangeleverd en dat, zoals appellante haar heeft meegedeeld, de in haar website opgenomen (belangrijke) FLASH-bestanden niet, althans niet met dezelfde kwaliteit, konden worden overgenomen.

Appellante heeft niet bestreden dat, zonder voorafgaand overleg en zonder toestemming van geïntimeerden , door haar een Google-campagne op gang is gebracht waarin teksten waren opgenomen die geen betrekking hadden op de activiteiten van geïntimeerden en waarin diverse typefouten stonden.

Voor de vertegenwoordiger van appellante moet duidelijk zijn geweest dat de ondertekening van de overeenkomst door geïntimeerden geschiedde in de verwachting dat aan de wens met betrekking tot de huisstijl zou kunnen worden voldaan.

Toerekenbare tekortkoming met betrekking tot een blijvend onmogelijke prestatie. Ontbinding van de gehele overeenkomst gerechtvaardigd.

Categorieën: Marketing, Metatags-keywords-AdWords, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , ,