Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2017 (geen subjectieve beleving), ECLI:NL:GHAMS:2017:2102

Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2017 (geen subjectieve beleving), ECLI:NL:GHAMS:2017:2102

Omvangrijke strafzaak. Voor internetrecht relevante overweging:

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat het gebruik maken van een bankpas en de pincode van een ander oplevert het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten die van die ander, zijnde de rechthebbende op de bankrekening. Voorts oordeelt het hof dat de bank door het geven van een overboekingsopdracht met gebruik van die pas en code wordt bewogen tot afgifte van geld en dat van afgifte sprake is zodra het betreffende bedrag wordt gestort op een andere rekening dan die waarop dat geld voor die afgifte stond. Daarbij is niet van belang op wiens naam die (andere) rekening staat, noch of die andere rekening een rekening van dezelfde bank is.

Het hof deelt niet de opvatting van de verdediging dat in een volledig geautomatiseerd proces, bij gebreke van een subjectieve beleving, geen onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de ‘persoon’ kan ontstaan en dat in een dergelijk proces evenmin ‘bewogen’ kan worden, omdat daarvan slechts sprake kan zijn wanneer de oplichtingshandelingen een verandering van gemoed bij het slachtoffer teweeg brengen. Het hof overweegt hieromtrent dat ook rechtspersonen ‘bewogen’ kunnen worden en dat binnen een rechtspersoon zoals een bank, waarbij betalingsopdrachten veelal op geautomatiseerde wijze tot stand komen, de ‘geldafgevende instantie’ wordt gebracht tot afgifte van geld door iemand die zich bij die instantie vervoegt, zich legitimeert als rechthebbende op afgifte van geld en daadwerkelijk om afgifte verzoekt. Of die ‘geldafgevende instantie’ nu een natuurlijke persoon is zoals een lokettist die handelt volgens de instructies van de bank, of een automaat die geld afgeeft volgens de programmering waarin die instructies zijn vervat dan wel een overboekingssysteem dat volgens diezelfde instructies is geprogrammeerd, is dan niet meer relevant; zij maken in hun functioneren alle deel uit van de rechtspersoon die door de valse identificatie ‘bewogen’ wordt.

Categorieën: Oplichting

Tags: , , , , ,