Gerechtshof Amsterdam 9 december 2014 (Pretium v. Vara), ECLI:NL:GHAMS:2014:5219

Gerechtshof Amsterdam 9 december 2014 (Pretium v. Vara), ECLI:NL:GHAMS:2014:5219

Veroordeling om een deel van de uitzending van websites te doen verwijderen is deels niet nagekomen door een niet voorzienbaar technisch probleem dat verband houdt met het gebruikte afspeelsysteem (Silverlight in plaats van Flash of de NPO-player).

Niet alleen staat vast dat Pretium al op 6 december 2013 heeft geconstateerd dat de oorspronkelijke versie van de gehele Kassa-uitzending (enkel) nog te zien was (via de Silverlight Player) in het archief op de Kassa-website maar dat deze ook in de periode daarna vele malen per dag door (de advocaten van) Pretium is bekeken, wat, mede gelet op het voorgaande, voorshands aannemelijk maakt dat Pretium heeft geweten althans heeft moeten begrijpen dat Vara zich had ingespannen de in het bodemvonnis vervatte veroordeling na te komen maar dat bij de uitvoering daarvan kennelijk een (niet bedoelde) fout was opgetreden die ook Vara was en bleef ontgaan.

Aan al deze omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, verbindt het hof de conclusie dat in het onderhavige geval voor Pretium, gelet op de haar in die omstandigheden tegenover Vara betamende zorgvuldigheid, vanaf het moment dat zij op 6 december 2013 had geconstateerd dat de oorspronkelijke versie van de gehele Kassa-uitzending nog te zien was op de Kassa-website de verplichting is ontstaan Vara te waarschuwen dat dit het geval was.

Nu Pretium niet aan haar jegens Vara ontstane verplichting heeft voldaan om Vara te waarschuwen als hiervoor omschreven, maakt zij misbruik van haar bevoegdheid tot executie voor zover zij aanspraak maakt op betaling door Vara van de dwangsommen die deze met ingang van 7 december 2013 heeft verbeurd.

Categorie├źn: Executiegeschillen, Filmpjes op internet, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , , , , , ,