Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019 (een groot verlangen), ECLI:NL:GHARL:2019:10635

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019 (een groot  verlangen), ECLI:NL:GHARL:2019:10635

Het hof is niet gebleken van publicaties via de door (dochterbedrijven van) Your Holding gehoste websites en/of daaraan verbonden e-mailadressen, die naar aard of inhoud als onrechtmatig jegens appellant zijn aan te merken. Reeds daarom oordeelt het hof dan ook dat Your Holding op grond van het arrest Lycos/Pessers niet gehouden kan worden tot afgifte van de door appellant gevorderde (NAW-)gegevens. Aan een belangenafweging wordt niet toegekomen.

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens, Positie tussenpersonen

Tags: , , , ,