Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2020 (Sprinkhanen), ECLI:NL:GHARL:2020:177

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2020 (Sprinkhanen), ECLI:NL:GHARL:2020:177

Onrechtmatige perspublicatie. Onvoldoende steun in de feiten voor bewering dat juridisch adviseur deel uitmaakte van criminele bende. Onvoldoende voldaan aan eisen journalistieke zorgvuldigheid.

Gelet op het belang van het compleet zijn van internetarchieven van een krant, die heeft gepubliceerd over een actueel onderwerp dat een belangrijke bijdrage levert aan het publieke debat over integriteit van (juridische) adviseurs, is het hof van oordeel dat het toevoegen aan de artikelen van deze duidelijke rectificatie (zonder dat de artikelen verwijderd worden) voldoende tegemoet komt aan het belang van geïntimeerde en de juridisch adviseur bij de bescherming van hun privacy, eer, goede naam en reputatie.

Categorieën: Archief, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , , , ,