Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2019 (schoonmaakbedrijf), ECLI:NL:GHARL:2019:8479

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2019 (schoonmaakbedrijf), ECLI:NL:GHARL:2019:8479

Na verstrijken van de overeengekomen bedenktermijn van 3 dagen beëindigt een kleine ondernemer alsnog de kort voordien aangegane advertentieovereenkomst. Advertentiebedrijf maakt daarop aanspraak op annuleringsvergoeding ter grootte van 40% van de nog resterende termijnen. Geen reflexwerking van de voor consumenten beschermende bepalingen waardoor niet de in artikel 6:230o BW bedoelde bedenktermijn van 14 dagen van toepassing is. De contractuele bepalingen over de duur van de bedenktermijn en de annuleringsvergoeding zijn evenmin onredelijk bezwarend. Aangezien het advertentiebedrijf nog niets voor de ondernemer had gedaan, is het maatstaven van redelijkheid en billijkheid wel onaanvaardbaar dat het bedrijf aanspraak maakt op de volledige annuleringsvergoeding. Deze vergoeding wordt beperkt tot € 500,- welk bedrag al door de ondernemer ter compensatie is betaald.

Categorieën: Reclame, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , ,