Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 januari 2015 (pek en verenpak), ECLI:NL:GHARL:2015:360

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 januari 2015 (pek en verenpak), ECLI:NL:GHARL:2015:360

De wrakingskamer stelt voorop dat de voorzitter van de meervoudige kamer van het hof de leiding heeft over het onderzoek ter terechtzitting. Uit het schriftelijke standpunt van verweerder blijkt dat hij de beslissing om de gemachtigde van verzoekster niet in het ‘pek en verenpak’ toe te laten in de zittingszaal heeft genomen in verband met de bewaking van de grenzen van fatsoen en respect die in de zittingszaal in acht dienen te worden genomen, waarbij is betrokken de mogelijkheid dat filmopnamen van die zitting op internet zouden worden geplaatst.

Voornoemde beslissing van verweerder tot het niet toelaten van verzoeker in de zittingszaal behoort tot zijn bevoegdheid als voorzitter, wrakingsverzoek afgewezen.

Categorieën: Filmpjes op internet

Tags: , ,