Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 (BMW), ECLI:NL:GHARL:2017:11216

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 (BMW), ECLI:NL:GHARL:2017:11216

de Domeinnamen heeft geregistreerd, deze registratie als onrechtmatige daad aan geïntimeerde kan worden toegerekend. Onvoldoende voor aansprakelijkheid van geïntimeerde is dat de registratie is verricht met het account van Innofab, een vennootschap waarvan geïntimeerde indirect bestuurder en aandeelhouder was, en dat de Domeinnamen op naam van geïntimeerde zijn gezet. Dat geïntimeerde verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen Innofab, maakt niet dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor een onrechtmatige registratie met behulp van het account van Innofab, ook zonder dat hij betrokken was bij deze registratie. Voor een dergelijke vergaande toerekening is geen plaats. Dat Innofab de facturen voor de registratie van de Domeinnamen heeft betaald, maakt een en ander niet anders. Enerzijds heeft BMW te weinig uitgewerkt, waarom het laten voortduren van een door een ander gecreëerde onrechtmatige situatie in dit geval een onrechtmatige daad van geïntimeerde zou opleveren. Anderzijds heeft BMW ook te weinig uitgewerkt, waarom geïntimeerde aan de hand van de ontvangen facturen had moeten begrijpen dat hij actie moest ondernemen ter beëindiging van deze door een ander gecreëerde onrechtmatige situatie. Daarbij is van belang dat Innofab ongeveer honderd domeinnamen had geregistreerd via TransIP en dat het abonnementsgeld € 6 à € 7 voor het eerste jaar is. Verder heeft BMW haar stelling dat geïntimeerde in zijn hoedanigheid van bestuurder van Innofab persoonlijk een ernstig verwijt ervan kan worden gemaakt dat zoveel personen beschikten over de inlogcode van het account van Innofab bij TransIP, te weinig uitgewerkt, zodat het hof daaraan voorbij gaat. Deze omstandigheid, ook tezamen genomen met het verwijt dat geïntimeerde de inlogcode van het account bij TransIP niet regelmatig heeft

gewijzigd, is onvoldoende voor een gegrond beroep op bestuurdersaansprakelijkheid.

Niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is.

Categorieën: Domeinnamenrecht

Tags: , , ,