Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2018 (oplichting computerspellen), ECLI:NL:GHARL:2018:4191

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2018 (oplichting computerspellen), ECLI:NL:GHARL:2018:4191

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ten minste tientallen oplichtingen waarbij gelet op de omvang en de lange periode waarin de feiten zijn gepleegd grote financiële schade is toegebracht. De maatschappelijke impact van zijn handelen is eveneens groot. Verdachte en zijn medeverdachten hebben het vertrouwen en de verwachtingen van de slachtoffers in internethandel aanzienlijk beschaamd door op slinkse wijze geld van hen afhandig te maken. Daartoe hebben zij onder meer gebruik gemaakt van valse, zelf gebouwde webshops.

Het hof is van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten uitvoering hebben gegeven aan een tevoren bedacht plan om aangevers op te lichten en geld afhandig te maken en van meet af aan niet de bedoeling hebben gehad de door hen aangeboden goederen te leveren. Zij hebben daarbij telkens opzettelijk de valse hoedanigheid van bonafide verkoper aangenomen en zich tevens daarbij voorgedaan als een bedrijf door een bedrijfsnaam aan te nemen, webshop te maken, garanties te geven en/of de mogelijkheid geboden door middel van iDEAL of PayPal te betalen. Hierdoor hebben zij bij aangevers een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en daarmee het vertrouwen gewekt dat zij met een betrouwbare wederpartij te maken hadden, waardoor zij mede zijn bewogen tot de afgifte van geld. Verdachte heeft hierbij nauw en bewust samengewerkt met zijn medeverdachten en misbruik gemaakt van het in het maatschappelijk verkeer geldend gedragspatroon. Door het gebruik van valse namen en het doelbewust gebruik maken van openbare wifi-netwerken werd het achterhalen van verdachten en het verhaal op hen bemoeilijkt.

Gelet op onder meer de doordachte constructie, de lange periode waarin de oplichting telkens werd gepleegd, het aantal gedupeerden en de financiële schade wordt verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk en schadevergoeding aan de slachtoffers.

Categorieën: Computercriminaliteit, Financiële dienstverlening, Oplichting, Wifi

Tags: , , , ,