Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 april 2018 (Jumbo afpersing), ECLI:NL:GHARL:2018:3737

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 april 2018 (Jumbo afpersing), ECLI:NL:GHARL:2018:3737

Afpersing Jumbo Supermarkten waarbij betaling van 2000 Bitcoins geëist werd. Bedreigingen werden via TOR-netwerk verstuurd.

Uit onderzoek blijkt dat de user-agent in de dreigmail van 9 oktober 2015 identiek is aan de standaard user-agent van de geïnstalleerde TOR-browser op de inbeslaggenomen computer (de computer waarop verdachte de TOR-browser heeft gedownload). Een user-agent is de informatie die wordt meegestuurd bij elke actie op het internet over onder meer de versie van de gebruikte internetbrowser en andere technische details die een goede communicatie tussen twee computers mogelijk moeten maken.

Verbalisant relateert dat de betreffende user-agent een weinig voorkomende user-agent is. De verdediging heeft aangevoerd dat de user-agent geen onderscheidend karakter heeft omdat er veel dezelfde user-agents zijn.

Het hof overweegt als volgt. Deze user-agent is weliswaar waarschijnlijk niet uniek, maar de bevindingen met betrekking tot deze user-agent hebben in het licht van de overige bewijsmiddelen wel bewijswaarde. Het is immers een identieke user-agent. Deze overweging moet ook worden bezien in het licht van de handelingen van verdachte met de inbeslaggenomen computer die qua tijdspanne en inhoud precies passen bij de acties van het versturen van de dreigmail op 9 oktober 2015.

Volgt veroordeling tot 10 jaar gevangenisstraf.

Categorieën: Bitcoins, Computercriminaliteit

Tags: , , , , , ,