Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2015 (zoektermen), ECLI:NL:GHARL:2015:5406

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2015 (zoektermen), ECLI:NL:GHARL:2015:5406

Verdachte van moord c.q. doodslag op partner en ongeboren kind, heeft onder meer gezocht op termen als ‘bedwelmen ethanol’, ‘inademen pure ethanol’, ‘nek breken’, ‘how to kill someone and leave no trace’ en ‘ways to kill without a trace’.

Het hof overweegt dat verdachte door zijn leugenachtige verklaringen ontegenzeggelijk een zware verdenking op zich heeft geladen betrokken te zijn geweest bij de dood van slachtoffer en haar zoon. Ook de aanwijzingen dat verdachte een groter deel van de ochtend in de woning is geweest en de door hem op internet gebezigde zoektermen zijn voor hem belastend.

Het hof kan niet met voldoende zekerheid uitsluiten dat de slachtoffers op een andere wijze om het leven zijn gekomen dan opgenomen in de tenlastelegging, ondanks de vermoedelijke aanwezigheid van verdachte in de woning. De door verdachte gebruikte zoektermen op internet kunnen ook niet worden gerelateerd aan een vastgestelde wijze van overlijden.

Volgt vrijspraak.

Categorieën: Bewijs (strafrechtelijk), Zoektermen

Tags: , ,