Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017 (aanbieden pokerspelen), ECLI:NL:GHARL:2017:3534

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017 (aanbieden pokerspelen), ECLI:NL:GHARL:2017:3534

In geschil is of Rational Gaming Europe Ltd. de rechtspersoon is die de hoofddienst (het gelegenheid geven tot het spelen van poker) verricht. Aanknopingspunten voor het antwoord op de vraag naar de vestigingsplaats van de aanbieder kunnen zijn de verlening van een licentie door de kansspelautoriteit van het land en de vestigingsplaats van de feitelijke leiding (vgl. Hoge Raad 27 februari 2015, nr. 14/03069, ECLI:NL:HR:2015:472).

Het Hof stelt vast dat belanghebbende voor de afname van de “real money poker games”, waarop het geschil ziet, een overeenkomst is aangegaan met Rational Gaming Europe Ltd.

Uit de End user license agreement leidt het Hof voorts af dat de Malta Gaming Authority bevoegd is tot het uitoefenen van toezicht op de pokerspelen. Voor dit doel heeft Rational Gaming Europe Ltd. een vergunning aangevraagd bij de Malta Gaming Authority en deze is aan haar verleend.

De Inspecteur heeft ter zitting bij het Hof een analogie getrokken met de winkelier die staatsloten verkoopt (arrest HR van 8 juli 1996, nr. 31158, ECLI:NL:HR:1996:AA2029). Naar het oordeel van het Hof gaat deze analogie niet op, aangezien Rational Gaming Europe Ltd. zich in eigen naam heeft verbonden om de pokerspelen (“real money poker games”) aan belanghebbende aan te bieden en over de nodige vergunning beschikt. Het is dan ook Rational Gaming Europe Ltd. die de pokerspelen organiseert en aanbiedt. Rational Gaming Europe Ltd. verkoopt dus niet slechts toegangskaarten voor de pokerroom, zoals de Inspecteur stelt. Dat binnen de Rational Group, zoals de publicaties en de website pokerstars.com suggereren, wellicht enige centrale besluitvorming of afstemming plaatsvindt over zaken als rake en spelregels, doet aan het voorgaande niet af. Spelregels zijn inherent aan (kans)spelen, en besluitvorming c.q. afstemming is nodig voor het organiseren van internationale toernooien en cash games waarbij meerdere organisatoren zijn betrokken. Dit brengt geen wijziging in de contractuele relatie die belanghebbende voor de “real money poker games” heeft met Rational Gaming Europe Ltd. of het gebruik van de vergunning die laatstbedoelde vennootschap heeft. De aanbieder van de door belanghebbende afgenomen pokerspelen is gevestigd binnen de Europese Unie.

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet

Tags: , , , , , ,