Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 januari 2016 (De Groene Dagen), ECLI:NL:GHARL:2016:473

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 januari 2016 (De Groene Dagen), ECLI:NL:GHARL:2016:473

Geschil over onrechtmatige concurrentie van appellante jegens geïntimeerde. Het staat werknemers zonder concurrentiebeding in beginsel vrij zich na afloop van de arbeidsovereenkomst in vrije concurrentie met de ex-werkgever te begeven. Volgens vaste jurisprudentie is eerst sprake van onrechtmatige concurrentie als de voormalig werknemer het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever stelselmatig en substantieel afbreekt en daarbij gebruik maakt van kennis en gegevens die hij bij zijn voormalig werkgever vertrouwelijk heeft verkregen.

Uit de feiten volgt dat appellante concrete stappen heeft ondernomen om volgend jaar in dezelfde maand, op dezelfde locatie een soortgelijke beurs als die van geïntimeerde te organiseren. Onweersproken is dat appellante heeft getracht onmiddellijk na de beurs van 2015 op haar eigen naam voor juni 2016 de beurslocatie van geïntimeerde te reserveren. Appellante heeft alle contacten uit haar zakelijke e-mailaccount bij geïntimeerde geëxporteerd naar haar eigen g-mailaccount. Vervolgens heeft zij zakelijke contacten van geïntimeerde actief benaderd door (in ieder geval) een deel van de standhouders die op de beurs van geïntimeerde aanwezig waren aan te schrijven en berichten te plaatsen op het Facebook-account waarlangs de communicatie over de beurs van geïntimeerde verliep. Conclusie: onrechtmatige concurrentie.

Categorieën: E-mail, Onrechtmatige daad, Sociale netwerksites

Tags: , ,