Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2016 (bommeldingen), ECLI:NL:GHARL:2016:3979

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2016 (bommeldingen), ECLI:NL:GHARL:2016:3979

Ten eerste heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het doen van twee valse bommeldingen en daardoor ook aan bedreiging. Dergelijke feiten veroorzaken onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Bovendien heeft dit feit, in ieder geval bij het advocatenkantoor, een grote impact gehad op de bedrijfsvoering, nu het hele pand moest worden ontruimd.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan laster, smaadschrift en belediging van verschillende personen, door op zijn website een groot aantal artikelen te publiceren. Verdachte heeft de betreffende personen onder meer beticht van betrokkenheid bij moord en kinderverkrachting. Verder worden deze personen criminelen, pedofielen, dieven en oplichters genoemd. Deze personen zijn door het handelen van verdachte in hun eer en goede naam aangetast. Publicaties op het internet, die een persoon in een kwaad daglicht stellen, kunnen het leven van deze mensen op velerlei manieren blijven beïnvloeden.

Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan belaging van een persoon die, in het kader van zijn werk, contact had met verdachte. Verdachte heeft aangever stelselmatig gebeld, gemaild en artikelen over hem op zijn website geplaatst. Door zo te handelen heeft verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangever. De ervaring leert dat slachtoffers van belaging nog geruime tijd nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden.

Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan opruiing. Verdachte heeft op een openbare website een artikel geplaatst waarin hij mensen ophitst om strafbare feiten te plegen. Hierdoor heeft verdachte de grenzen van een legitieme openbare meningsuiting overschreden en bijgedragen aan mogelijke gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving.

Categorieën: Belaging, Belediging (strafrecht), Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,