Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2017 (iClicks), ECLI:NL:GHARL:2017:2679

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2017 (iClicks), ECLI:NL:GHARL:2017:2679

Overeenkomst tussen iClicks en geïntimeerde over Google adwords campagne.

In artikel 10 van de algemene voorwaarden die iClicks hanteert (hierna: de voorwaarden), is bepaald dat (kort gezegd) een overeenkomst tussen iClicks en haar contractspartner steeds automatisch voor minimaal 12 maanden wordt verlengd, tenzij per aangetekende brief wordt opgezegd, met een minimale opzegtermijn van drie maanden.

Bij brief met dagtekening 18 december 2013 heeft geïntimeerde de overeenkomst opgezegd. Volgens iClicks is deze brief eerst op 8 januari 2014 aan haar verzonden. Om die reden heeft zij bij e-mail van 28 februari 2014 aan geïntimeerde bericht dat de overeenkomst voortduurt tot 1 april 2015. Bij e-mail van 13 maart 2014 heeft iClicks aan geïntimeerde bericht dat zij haar dienstverlening opschort, omdat het factuurbedrag van februari 2014 nog niet door geïntimeerde is voldaan.

Vast staat dat geïntimeerde ten tijde van het aangaan van de onderhavige overeenkomst handelde in de uitoefening van zijn loodgietersbedrijf, waarvoor de internetcampagne was bedoeld. Het bepaalde in artikel 6:236 aanhef en onder j BW mist hier dan ook rechtstreekse toepassing. Wel kan mogelijk van die bepaling een zekere reflexwerking uitgaan bij de beantwoording van de vraag of artikel 10 onredelijk bezwarend is als bedoeld in artikel 6:233 aanhef en onder a BW.

Vast staat dat geïntimeerde een eenmanszaak uitoefende als loodgieter. Gesteld noch gebleken is dat hij enig personeel in dienst had. De overeenkomst had geen betrekking op de normale bedrijfsactiviteiten van een loodgieter (zoals de aankoop van materiaal of het aanvaarden van een klus). De kunde en vaardigheden waarover geïntimeerde als loodgieter beschikt, voegden hier dan ook niets toe. Een loodgieter beschikt over het algemeen niet over meer administratieve, juridische of financiële kennis en vaardigheden dan de gemiddelde consument. Daarmee was de positie van geïntimeerde zozeer vergelijkbaar met die van een consument dat het aannemen van reflexwerking in dit geval gerechtvaardigd is.

Categorieën: Algemene voorwaarden, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , ,