Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2017 (verminkte genitaliën), ECLI:NL:GHARL:2017:3680

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2017 (verminkte genitaliën), ECLI:NL:GHARL:2017:3680

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het verleiden en vervolgens seksueel misbruiken van slachtoffer, dat ten tijde van het misbruik net 10 jaar oud was geworden. Het misbruik vond plaats in een voor het slachtoffer onbekende omgeving en met – onder meer – twee volwassen mannen die zij niet kende. Van dit misbruik zijn door verdachte en medeverdachte kinder-pornografische afbeeldingen vervaardigd, welke via internet zijn gedeeld.

Verdachte heeft daarnaast kinder-pornografische afbeeldingen vervaardigd, verspreid en voorhanden gehad, hetgeen heeft bijgedragen aan het in stand houden van de markt voor dergelijk materiaal.

Verdachte heeft ook ten aanzien van een deel van de bij de verdachte aangetroffen kinderporno, te weten het deel waarbij sprake is van mishandeling van baby’s en verminkte genitaliën, geen volledige openheid van zaken gegeven. Verdachte heeft verklaard dat deze kinderporno is ‘meegekomen’ met andere kinderporno, dat hij daar niet bewust naar op zoek is geweest en dat die afbeeldingen voor hem ook niet seksueel opwindend waren. Vastgesteld moet worden dat ook deze afbeeldingen – net zoals de andere afbeeldingen van kinderporno – keurig gerubriceerd in verschillen mappen op zijn computer zijn opgeslagen. Dit is in overeenstemming met verdachtes eigen verklaring over zijn werkwijze, namelijk dat hij de kinderporno die hij binnen kreeg eerst in een algemene map bewaarde en dat hij nadien de kinderporno rubriceerde en in de daarvoor bestemde mappen opsloeg. Verdachte is aldus naar het oordeel van het hof, anders dan hij zelf stelt, bewust bezig geweest met kinderporno van dit kaliber.

Categorieën: Kinderporno, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , ,