Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (opzegging telefoonabonnement), ECLI:NL:GHARL:2017:9475

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (opzegging telefoonabonnement), ECLI:NL:GHARL:2017:9475

Geschil over opzegging telefoon/internetabonnement. Appellante heeft als verweer tegen de vorderingen aangevoerd dat zij vanwege klachten over de dienstverlening de overeenkomsten met geïntimeerde heeft opgezegd door middel van een aan het e-mailadres consultantsinfo.nl@euphony.com verzonden email. Euphony heeft de ontvangst van die mail betwist en heeft bovendien gesteld dat opzegging had dienen te geschieden aan het in de algemene voorwaarden daartoe aangewezen adres.

Het hof stelt voorop dat de opzegging Euphony moet hebben bereikt om haar werking te hebben. Nu dat door Direct Pay is betwist, is het aan appellante is om voldoende onderbouwd te stellen en zo nodig te bewijzen dat het formulier Euphony heeft bereikt.

Het argument van appellante dat zij het e-mailadres eerder heeft gebruikt voor berichten en dat op die eerdere berichten (wel) een reactie is gekomen, vindt geen steun in de overgelegde stukken. De bedoelde eerdere e-mailberichten noch de reactie daarop zijn in het geding gebracht. Ook de stelling dat zij direct na de opzegging is overgestapt naar Tele2 en UPC is niet onderbouwd: stukken waaruit dat kan blijken, zoals contracten of facturen voor de telefoonnummers en de internet/tv/huistelefoonaansluiting van appellante, heeft appellante niet in het geding gebracht.

Categorieën: Algemene voorwaarden, E-mail, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , ,