Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020 (Jehova’s getuigen), ECLI:NL:GHARL:2020:6085

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020 (Jehova’s getuigen), ECLI:NL:GHARL:2020:6085

Geschil over onderzoeksrapport over seksueel misbruik.

Het rapport is nu eenmaal gepubliceerd, niet alleen op de twee websites die genoemd worden, maar op meerdere plaatsen, ook op sites waarvoor de Staat noch de Universiteit verantwoording draagt. Een verwijdering van het rapport van die twee sites heeft daarmee geen urgentie meer.

Vorderingen tegen de Staat stuiten af op parlementaire immuniteit.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , ,