Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 februari 2014 (Jaarboek EI), ECLI:NL:GHARL:2014:753Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 februari 2014 (Jaarboek EI), ECLI:NL:GHARL:2014:753

Anonieme email met beschuldigingen is voor werkgever EI reden om een particulier onderzoeksbureau (appellante in deze uitspraak) in de arm te nemen. Appellant onderzoekt zakelijke laptop van geïntimeerde werknemer, en geeft een bestand met persoonlijke aantekening, genaamd jaarboek, zonder de toestemming van de werknemer door een de werkgever.

De vraag of de door EI gegeven onderzoeksopdracht slechts het achterhalen van de auteur/verzender van het anonieme e-mailbericht betrof, dan wel ook het vaststellen van diens bron omvatte, kan in het midden blijven. Uit het oogpunt van proportionaliteit en subsidiariteit had appellante ook in het laatste geval met een aanmerkelijk minder ernstige inbreuk op geïntimeerdes privacy kunnen volstaan. Door het gewraakte bestand geheel buiten gedaagdegeïntimeerdegedaagde om en voorafgaand aan het met hem gevoerde gesprek aan EI af te geven, heeft appellante, mede gelet op de door haarzelf gehanteerde gedragsnormen, de grenzen van het betamelijke overschreden. Het hof kent daarbij gewicht toe aan het gegeven dat appellante zich met haar onderzoek in de verhouding tussen een werkgever en zijn werknemers begaf, waarbij de ergernis bij EI klaarblijkelijk hoog genoeg was opgelopen om een recherchebureau in de arm te nemen: appellante had zich er daarom rekenschap van moeten geven dat het vrijgeven van de persoonlijke grieven van geïntimeerde diens relatie met EI ingrijpend zou kunnen beïnvloeden.


Categorie├źn: Anonimiteit, E-mail, Internet op het werk, nocategory, Privacy

Tags: , , , ,