Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2015 (grooming), ECLI:NL:GHARL:2015:8232

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2015 (grooming), ECLI:NL:GHARL:2015:8232

Het hof is van oordeel dat het door de verdediging geschetste scenario dat verdachte onder bedreiging van betrokkene heeft moeten verklaren dat hij de meisjes meermalen heeft verkracht, niet aannemelijk is geworden. Het door verdachte geschetste scenario vindt namelijk geen steun in de overige bewijsmiddelen, zoals de WhatsApp gesprekken (tussen verdachte en de meisjes) en aangiftes en overige verklaringen van de meisjes bij de politie.

Verdachte, destijds 20 jaar, heeft in een relatief korte periode drie zeer jonge meisjes overgehaald tot het maken van seksueel getinte (naakt)foto’s en/of filmpjes van zichzelf. Vervolgens dwong verdachte de meisjes deze bestanden digitaal (per telefoon) naar hem toe te sturen. Daarna dreigde hij deze foto’s en/of filmpjes op internet te zetten dan wel in de nabije omgeving van de meisjes te verspreiden of te tonen, als de meisjes niet met hem zouden afspreken om seks met hem te hebben. De foto’s van één van deze drie meisjes zijn aangemerkt als kinderpornografisch materiaal. Dit materiaal werd op de telefoon van verdachte aangetroffen. Tussen twee van de meisjes en verdachte zijn meerdere ontmoetingen tot stand gekomen. Beide meisjes zijn door verdachte meermalen verkracht door geslachtsgemeenschap met hen te hebben. Daarnaast heeft hij één van deze meisjes tegen haar wil ook gebeft en gevingerd.

Verdachte heeft door zo te handelen op grove wijze inbreuk gemaakt op de fysieke en psychische integriteit van drie zeer jonge meisjes van respectievelijk 11, 12 en 14 jaar. Hoewel de meisjes expliciet aangaven in de WhatsApp gesprekken dat zij geen seks met hem wilden, dwong hij de meisjes naar de afgesproken plek te komen. Aldaar gaven de meisjes zowel verbaal als non-verbaal aan dat zij geen seks met hem wilden.

Categorieën: Chat, Filmpjes op internet, Foto's, Grooming, Kinderporno, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , ,