Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 augustus 2017 (burenruzie), ECLI:NL:GHARL:2017:6892

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 augustus 2017 (burenruzie), ECLI:NL:GHARL:2017:6892

De grieven kunnen geen doel treffen. De genoemde site (waarvan de inhoud door appellanten c.s. sinds het vonnis in eerste aanleg is aangepast) heeft als strekking dat nieuwe bewoners van het huis van appellanten c.s. aan de a-straat zich geen zorgen hoeven te maken over het braakliggend buurterrein. De site zoals die is aangepast bevat daaromtrent weliswaar eenzijdige informatie, maar daarmee is deze nog niet onrechtmatig. Het hof ziet ook overigens niet in dat met het in de lucht houden van deze of een vergelijkbare site in enig opzicht tegenover geïntimeerde onrechtmatig wordt gehandeld. Hetzelfde geldt voor de twee borden die appellanten c.s. op hun gevel hebben geplaatst, en waarop naast een verwijzing naar de genoemde site en een telefoonnummer de tekst “interesse in deze kavel?” staat. Het enkele feit dat die borden door geïnteresseerden in het perceel van geïntimeerde kunnen worden opgevat als een verwijzing naar dat perceel, en dat de mededelingen die op deze site worden gedaan voor die personen als een waarschuwing kan worden opgevat, maakt dat niet anders. Het staat appellanten c.s. in beginsel immers vrij zich daaromtrent op internetfora negatief te uiten en een gekleurd beeld van de ontstane situatie te schetsen – ook als zij eigenlijk niet van plan zijn hun eigen huis te verkopen, zoals geïntimeerde stelt. Dat zij daarbij op dit moment de grenzen van het toelaatbare overschrijden, is niet aannemelijk geworden. Voor de aan de gevorderde verklaring op Facebook ten grondslag gelegde onrechtmatige uitlatingen ten slotte, ontbreekt elke onderbouwing.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , ,