Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2015 (minderjarig lesbisch meisje), ECLI:NL:GHARL:2015:9221

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2015 (minderjarig lesbisch meisje), ECLI:NL:GHARL:2015:9221

De raadsman heeft ten aanzien van het gebruik van de Asus laptop en het mobiele telefoonnummer waarmee contact is geweest met de slachtoffers bepleit dat sprake is van een alternatief scenario, waarin een ander dan verdachte gebruik heeft gemaakt van de Asus laptop en het mobiele telefoonnummer en (daarmee) de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd.

Het hof volgt deze redenering niet. Verdachte heeft in de summiere verklaringen die hij heeft willen afleggen in de onderhavige zaak enkel gesteld dat hij niet degene is geweest die de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd. Hij heeft hieraan niets ter onderbouwing toegevoegd, zodat naar het oordeel van het hof niet aannemelijk is gemaakt en evenmin aannemelijk is geworden dan een ander dan verdachte de Asus laptop en het mobiele telefoonnummer heeft gebruikt.

Verdachte heeft zich via internetmedia voorgedaan als een minderjarig meisje en heeft via een chatbox contact gezocht met minderjarige meisjes. Met informatie die hij over zijn slachtoffers verzamelde, heeft verdachte hen bedreigd en gedwongen tot het verrichten van seksuele gedragingen voor de webcam. In twee gevallen heeft dit ertoe geleid dat minderjarige meisjes daadwerkelijk seksuele handelingen hebben verricht voor de webcam. Door zo te handelen heeft verdachte grenzen overschreden en ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers, waarbij hij zich louter heeft laten leiden door zijn eigen lustgevoelens.

Verdachte heeft de beelden van de seksuele gedragingen op zijn pc vastgelegd en daarmee kinderporno vervaardigd en verspreid.

Volgt veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf en TBS.

Categorie├źn: Bedreiging, Chat, Identiteitsfraude, Kinderporno, Webcam, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , ,