Gerechtshof Den Haag 10 maart 2020 (info over IACK), ECLI:NL:GHDHA:2020:474

Gerechtshof Den Haag 10 maart 2020 (info over IACK), ECLI:NL:GHDHA:2020:474

Voor zover van belang voor internetrecht: Op basis van de informatie inzake de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) op de website van de Belastingdienst en na contact met de Belastingtelefoon veronderstelt belanghebbende in aanmerking te komen voor de IACK. Belanghebbende gaat bij het indienen van haar aangifte van deze veronderstelling uit. De Inspecteur corrigeert de IACK op een inhoudelijke grond. Het Hof geeft de belanghebbende gelijk. Ware dit  anders, dan had de Inspecteur op grond van het vertrouwensbeginsel de IACK moeten toepassen aangezien belanghebbende aan een passage over het co-ouderschap op de website van de Belastingdienst het rechtens te honoreren vertrouwen mocht ontlenen dat zij recht had op toepassing van de IACK.

Categorieën: Belastingrecht

Tags: , , ,