Gerechtshof Den Haag 13 december 2018 (bepaald feit), ECLI:NL:GHDHA:2018:3652

Gerechtshof Den Haag 13 december 2018 (bepaald feit), ECLI:NL:GHDHA:2018:3652

Verdachte heeft ingebroken op Facebookaccount en Gmail-account van slachtoffer en naaktfoto’s toegevoegd en verstuurd.

Met betrekking tot te laste gelegd smaadschrift: De pornografische afbeeldingen en de deze vergezellende teksten zijn naar het oordeel van het hof aan te merken als duidelijk te onderkennen concrete gedragingen, die geschikt zijn iemands integriteit aan te tasten. Het hof is voorts van oordeel dat dergelijke afbeeldingen buiten de zeer directe kring van degene(n) met wiens toestemming zij gemaakt zijn ook heden ten dage nog moeten worden aangemerkt als zijnde strijdig met de positieve (seksuele) moraal. Evident dat door de verspreiding van dergelijke afbeeldingen en teksten onder een bredere kring van familieleden en collega’s de reputatie van aangeefster publiekelijk is geschaad. Dus voldaan aan de bij artikel 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht vereiste tenlastelegging van “een bepaald feit”.

Volgt veroordeling tot 100 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Categorieën: Identiteitsfraude, Smaadschrift

Tags: , , , , ,