Gerechtshof Den Haag 13 mei 2015 (jong volwassen mannen), ECLI:NL:GHDHA:2015:1193

Gerechtshof Den Haag 13 mei 2015 (jong volwassen mannen), ECLI:NL:GHDHA:2015:1193

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat minder dan één procent van de circa 400.000 onder de verdachte aangetroffen afbeeldingen van kinderpornografische aard waren. Het geringe aantal afbeeldingen van kinderpornografische aard, doet niet af aan de strafbaarheid van de gedraging van de verdachte, maar het hof is van oordeel dat het hier niet het gedrag betreft waarop de wetgever met de maximumstrafbedreiging primair het oog heeft gehad.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep echter aannemelijk gemaakt dat hij afbeeldingen van jong volwassen mannen van internet verzamelde en in het geheel niet uit was op het bekijken of verzamelen van afbeeldingen van kinderpornografische aard, waarin hij ook niet geïnteresseerd is. De verdachte had zijn computer ter reparatie aan een derde aangeboden, zich onbewust van de mogelijke gevolgen, te weten aangifte van kinderporno en strafrechtelijk vervolging terzake. Sinds hij als verdachte werd aangemerkt, is hij met het bekijken van foto’s en het verzamelen ervan volledig gestopt.

Volgt veroordeling tot een geldboete van € 1000.

Categorieën: Kinderporno

Tags: , , , ,