Gerechtshof Den Haag 18 april 2018 (terroristische zelfstudie), ECLI:NL:GHDHA:2018:815

Gerechtshof Den Haag 18 april 2018 (terroristische zelfstudie), ECLI:NL:GHDHA:2018:815

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Hij heeft zich via internet verdiept in informatie aangaande het radicale en extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd. Het gaat hierbij om het gedachtengoed van terroristische organisaties, met name Islamitische Staat (IS), met alle daarbij behorende – algemeen bekende – gewelddadige gruwelijkheden. De verdachte heeft verklaard dat hij in een bepaalde periode van zijn leven is geradicaliseerd en dat hij sympathie had voor IS. Op enig moment had hij ook gedachten over het plegen van een aanslag in Nederland. Dat de verdachte die gedachten mogelijk in daden heeft willen omzetten blijkt onder meer uit het feit dat hij is overgegaan tot het selecteren van doelwitten en daarover via internet informatie heeft verzameld. Op een externe harde schijf van de computer van de verdachte zijn naast plattegronden van de militaire vliegbases Leeuwarden en Volkel, gegevens aangetroffen van de minister-president, een politicus, een cabaretier en een luitenantgeneraal van de Koninklijke Luchtmacht.

De verdachte heeft verder – door middel van zelfstudie – kennis en vaardigheden tot het plegen van een terroristisch misdrijf verworven. Hij heeft zich onder andere verdiept in het gebruik van, het onderhoud van en de omgang met (automatische) vuurwapens en steekwapens.

Tot slot heeft de verdachte een stroomstootwapen voorhanden gehad.

Volgt veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf en TBS.

Categorieën: Terrorisme

Tags: , , , , , , , , , , ,