Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470

De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan smaadschrift en belediging jegens het slachtoffer door een foto met begeleidend bericht, alsmede meerdere beledigende teksten op verdachtes Twitteraccount te plaatsen. Daarmee heeft hij de eer en/of goede naam van het slachtoffer aangetast. De beledigende berichten zijn naar het oordeel van het hof grof en respectloos en moeten voor het slachtoffer bijzonder grievend zijn geweest. Daar komt bij dat Twitter een medium is met een zeer groot bereik. Dergelijke Twitterberichten kunnen nog lang circuleren op het internet en een zeer nadelige invloed hebben op slachtoffers.

Daarnaast heeft de verdachte gepoogd een bankinstelling op te lichten door gebruik te maken van een vervalst bankafschrift, en heeft op die wijze getracht die bankinstelling – kennelijk uit op eigen financieel gewin – te misleiden. Banken moeten erop kunnen vertrouwen dat aanvragers van bijvoorbeeld een goederenkrediet een bonafide aanvraag doen en juiste gegevens daartoe aan de bank aanleveren.

Volgt veroordeling tot 120 uren taakstraf en één maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Twitter, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , , ,