Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014 (Belfabriek), ECLI:NL:GHDHA:2014:2386Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014 (Belfabriek), ECLI:NL:GHDHA:2014:2386


Naar het voorlopig oordeel van het hof is het benaderen van een groot aantal houders van servicenummers met een folder met een inhoud zoals hiervoor weergegeven, onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW . Dit spreekt te meer als men daarbij de webpagina www.belfabriek.nl/mttm-problemen betrekt. Het hof is voorshands van oordeel dat er, door de aaneenschakeling van beweerde feiten en/of suggesties en de context waarin een en ander is geplaatst, in genoemde stukken sprake is van stemmingmakerij tegen MTTM, waarbij Belfabriek tracht te profiteren van de onrust c.q. onzekerheid die daardoor bij 0800/0900 gebruikers (ook bij gemiddeld geïnformeerde en oplettende ondernemers) is/kon ontstaan.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: ,