Gerechtshof Den Haag 22 mei 2018 (openbaar vonnis), ECLI:NL:GHDHA:2018:1150

Gerechtshof Den Haag 22 mei 2018 (openbaar vonnis), ECLI:NL:GHDHA:2018:1150

Appellant betoogt dat het thans beroepen vonnis van de rechtbank nietig is, omdat het niet in het openbaar is uitgesproken. De uitspraak is namelijk vervroegd gedaan, zonder partijen daarvan mededeling te doen, zodat zij niet bij de uitspraak aanwezig konden zijn.

Hof: De omstandigheid dat partijen niet bij de uitspraak aanwezig zijn geweest heeft niet tot gevolg dat de uitspraak niet in het openbaar is geschied. Niet uitgesloten is voorts dat aan het voorschrift dat vonnissen in het openbaar worden uitgesproken op andere wijze wordt voldaan dan door gehele of gedeeltelijke voorlezing ter openbare terechtzitting (ECLI:NL:HR:1996:ZC2129). Het vereiste van openbaarheid van de uitspraak vereist slechts dat deze openbaar wordt gemaakt.

Het gaat er bij dit voorschrift om dat de inhoud van het vonnis op het moment van het overhandigen van het afschrift bindend vaststaat en dat een ieder van de uitspraak kan kennisnemen. Aan die eis is voldaan doordat de vervroegde uitspraakdatum via het roljournaal aan partijen is meegedeeld, hen op de datum van de uitspraak een afschrift van het vonnis is verstrekt, door derden vanaf de datum van het vonnis een afschrift kan worden opgevraagd en door publicatie van het vonnis op rechtspraak.nl. De uitspraak wordt geacht te zijn uitgesproken overeenkomstig het aan partijen afgegeven afschrift.

Categorie├źn: Burgerlijk procesrecht, Openbaar

Tags: , ,