Gerechtshof Den Haag 23 februari 2016 (schoolgaande tieners), ECLI:NL:GHDHA:2016:610

Gerechtshof Den Haag 23 februari 2016 (schoolgaande tieners), ECLI:NL:GHDHA:2016:610

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de belaging van een minderjarige slachtoffer door pizza’s te bestellen en deze op haar adres te laten bezorgen, een advertentie waarin een iPad gratis werd aangeboden te plaatsen op de website www.marktplaats.nl, met vermelding van de contactgegevens van het slachtoffer, en een advertentie op de website www.speurders.nl te plaatsen inhoudende het aanbod van het slachtoffer om seksuele handelingen te verrichten, met daarbij de naam, woonplaats en contactgegevens van het slachtoffer. Zij heeft zodoende op ernstige wijze herhaaldelijk inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Feiten als het onderhavige worden door slachtoffers als uitermate vervelend en beangstigend ervaren, hetgeen ook in casu het geval is, blijkens de in eerste aanleg ingediende schriftelijke slachtofferverklaring.

Hiernaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan laster door een advertentie op internet te plaatsen waarin zij heeft doen voorkomen dat het minderjarige slachtoffer, een ander dan de hiervoor genoemde, zich aanbood voor seksuele handelingen. Hiermee heeft de verdachte dit slachtoffer aangetast in haar eer en goede naam.

Beide feiten hebben zich afgespeeld in een omgeving van schoolgaande tieners en schaden een verdraagzame omgang tussen scholieren.

Categorieën: Belaging, Cyberpesten, Identiteitsfraude

Tags: , , , , , , ,