Gerechtshof Den Haag 25 september 2018 (phishing ING), ECLI:NL:GHAMS:2018:3951

Gerechtshof Den Haag 25 september 2018 (phishing ING), ECLI:NL:GHAMS:2018:3951

De verdachte heeft zich gedurende een periode op de bewezenverklaarde wijze meermalen schuldig

gemaakt aan computervredebreuk, door wederrechtelijk in te loggen in de internetbankieromgeving van twee rekeninghouders en daarmee de webserver van ING Groep. Daarbij heeft de verdachte gebruik gemaakt van de wifirouter van een van de aangevers, zodat hij geen tot hem herleidbare sporen zou achterlaten.

Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het in vereniging plegen van diefstal en poging

tot diefstal. Bij die (poging tot) diefstal werd onder meer gebruik gemaakt van inlog- en andere gegevens die voordien met behulp van zogenaamde “phishing” mails waren verkregen van de slachtoffers. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van (poging tot) oplichting van ING Groep. Ook heeft de verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie die tot doel had misdrijven te plegen die verband houden met “phishing”, oplichting en diefstal.

Volgt veroordeling tot 18 maanden gevangenisstraf waarvan 7 maanden voorwaardelijk, verbeurdverklaring en schadevergoeding.

Categorieën: Computercriminaliteit, Financiële dienstverlening, Oplichting, Phishing

Tags: , , , , , , , , ,